Coaching is een geschenk voor je carrière

Coaching, een geschenk voor je carrière

SolutionFocus krijgt veel vragen voor coaching. Doorgaans mensen die in het midden van hun carrière staan en twijfels hebben over de marsroute, de gewenste toekomst of over hun eigen capaciteiten en mogelijkheden.

Coaching gaat over het ontwikkelen van je potenties. Je hebt een aantal kwaliteiten opgebouwd, die je in staat stellen je job of je leven op de best mogelijke manier in te richten. In die ontwikkeling zijn er ook valkuilen ontstaan, waardoor je afbreuk kunt doen aan diezelfde kwaliteiten.

Samen met de coach stel je een werkroute op die je inzicht biedt in je eigen verandermogelijkheden. En daarbij ben je altijd zelf in de lead. Niet de coach, maar jij bent daarin de regisseur en veranderaar.
De coach biedt je het juiste luisterend oor, steunt en confronteert, spiegelt en begeleidt.

Laten we eens een voorbeeld nemen. Binnen je organisatie word je gezien als een high potential. Je bent nu middle-manager en onderweg naar de volgende stap. De eerste gesprekken zijn al geweest, een assessment komt er aan en je bent zelf ambitieus genoeg om die stap ook te willen zetten. Maar je vraagt je ook af of je die nieuwe verantwoordelijkheden voldoende in balans kunt brengen met je privésituatie, of je de meer “politieke” aspecten van je nieuwe verantwoordelijkheid wel aankunt en of je de te verwachten afstand tot de werkvloer wel als prettig gaat ervaren.

In vijf coachingsgesprekken maak je de balans op. Er ontstaat inzicht in je eigen kunnen, je leert om te gaan met je valkuilen en je neemt je eigen, stevige besluiten. Wat je wilt, wat je niet wilt en hoe je dat wilt. Je ervaart je eigen kracht en ziet de mogelijkheden van de nieuwe situatie. En je neemt besluiten. Besluiten die je helpen om de focus rond de nieuwe situatie te behouden en op de juiste wijze je eigen performance en het bedrijfsresultaat positief te beïnvloeden.

En zo wordt coaching een geschenk voor je eigen carrière. Je hebt in relatief korte tijd zaken helder gekregen. Je bent je meer bewust van je eigen krachten en valkuilen, je neemt je eigen besluiten en je staat assertief in je nieuw te verwerven perspectief. En, minstens zo belangrijk: je legt de verbinding met je eigen persoonlijkheid en kwaliteiten. Dat maakt je krachtig voor jezelf en voor je omgeving.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Sieds Rienks, Solution Focus

×