Veerkracht voor teams

Maak teams beter door te werken aan veerkracht

Maak teams beter door te werken aan veerkracht

Veel teams zouden zich een andere en betere toekomst wensen. De teamleden vinden hun werk wel aardig, maar ze zijn ook op zoek naar meer élan, waardering en resultaat. Bovendien neemt in veel bedrijven de prestatiedruk toe en wordt er sterk gefocused op korte-termijn resultaten. Er wordt geconstateerd dat deze aanpak niet lijkt te werken en dat de motivatie alleen maar afneemt.

Wanneer SolutionFocus op uitnodiging van de leiding binnenkomt, zien we vaak een team competente mensen met goede kwaliteiten, maar weinig gemeenschappelijke interactie en toewijding. Ieder heeft zich wat op zijn eigen kantoor teruggetrokken en de samenhang ontbreekt. De leiding vraagt ons met een plan te komen om de teamspirit te verhogen en het resultaat te verbeteren.

In onze aanpak richten we ons niet op de geconstateerde problemen. Die waren al genoeg besproken en er was ook al eindeloos over vergaderd. Nee, we gaan op zoek naar de best mogelijke verwachtingen van ieder teamlid en zorgen voor een ambiance waarin de geconstateerde onveiligheid plaats maakt voor nieuwe doelen en nieuw élan. We gaan bezig met vragen als “wat gaat er al goed”, “wat moet er anders” en “welke kleine verbeterstappen zouden al kunnen helpen.

Het bijzondere is, dat in onze interventie zowel de teamleden als de leidinggevende allerlei ideeën gaan aandragen voor een vernieuwende werkwijze en benadering. Er worden in betrekkelijk korte tijd enorme resultaten geboekt en er worden afspraken gemaakt. Over de afspraken zelf, over de manier van overleg, over het vastleggen van resultaten.

Wanneer we een half jaar na onze interventie terugkomen zien we een heel ander team. Veerkrachtig en klaar voor vandaag en de toekomst. Het management constateert dat de resultaten stevig zijn verbeterd en de klanttevredenheid is toegenomen. De teamleden geven aan dat hun werk nuttiger en levendiger is geworden.

Onze interventie heeft gewerkt. De veerkracht van het team (enthousiasme, incasseren, steun geven, positieve feedback) is merkbaar toegenomen, alle resultaten staan in de plus. En de targets worden gehaald. Op een schaal van één tot tien geven de medewerkers hun eigen werkervaring nu gemiddeld een acht. En dat was een mager zesje. Hoezo resultaat?

Meer weten? Neem gerust contact op.

Sieds Rienks, Solution Focus

×