Vitalere organisaties

Ja, organisaties kunnen veel vitaler

Steeds vaker constateren organisaties dat de oude structuren niet meer werken.. De jongere medewerkers ervaren de structuur als knellend. De oudere medewerkers ontdekken dat zij de aansluiting met het tempo en de veranderende logistiek zijn kwijtgeraakt. De oudere hiërarchische harkjes met bazen en chefs op elk niveau werken niet meer. En de organisatie is niet langer “fit for the future”.

En intussen is het werkoverleg een rituele dans geworden, worden de maandresultaten door de verschillende geledingen betwist en begint de service aan de klanten te haperen. Met alle gevolgen voor de market value’ van de organisatie, het verzuim of de voldoening van medewerkers.

Het opvallende is dat een constatering als deze vaak niet alleen voor het bedrijfsleven geldt, maar ook voor de zorg, de overheid en de dienstverlening. Er is behoefte aan verandering en versnelling en tegelijkertijd ook aan een prima werkplek, waar je wordt uitgedaagd in je kwaliteit en resultaat. Te vaak wordt dan echter een bekend organisatieadviesbureau ingehuurd om gewenste veranderingen in beeld te brengen. In vrijwel alle gevallen leidt dit tot adviezen ten aanzien van de structuur of de financiering van de organisatie. En dan blijkt het resultaat teleurstellend. De fusie levert niet het beoogde succes; de topstructuur is wel gewijzigd, maar de cultuur is dezelfde gebleven. En de nieuwe investeerders blijken veel meer oog te hebben voor het korte-termijn-succes dan de langere termijn.

SolutionFocus zoekt altijd weer een andere route. We kijken en luisteren naar de vitale mensen in de organisatie. Of naar de klanten. We zoeken naar de gemeenschappelijkheid van verwachtingen. We genereren verander-energie bij medewerkers en teams.

Is het zo simpel? Nee. Maar we hebben wel geleerd goed mee te denken met de spelers in de organisatie, we kunnen luisteren naar de verwachtingen van de medewerkers en de markt. We zoeken naar goed resultaat. Het bijzondere is, dat het proces zelf uiteindelijk vele malen sneller gaat omdat de managers en medewerkers zelf in de lead zijn van het organisatieproces.

Wij geloven in teams en in leiding. Leiding die faciliteert en energie genereert, die veranderingen aangaat en resultaat neerzet. Maar die zich ook altijd bewust is van de potenties en de mogelijkheden van de eigen medewerkers en teams. De discussie gaat al lang niet meer over top-down of bottom-up. Het echte gesprek gaat over de vraag of je vitale teams aan de top of op de werkvloer kunt bouwen die een positieve bijdrage leveren aan de kracht van de organisatie.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Sieds Rienks, Solution Focus

×