SOLUTION FOCUS

Motivatie, succes, positieve feedback: het helpt allemaal en het zorgt ervoor dat mensen opnieuw trots worden of blijven op wat zij doen in hun carrière.
Trots zijn op jezelf, jullie afdeling of op jullie company: dat wil toch iedereen?

Solution Focused mindset?

Solution Focus, ook wel de oplossingsgerichte methode komt uit Amerika en is door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg ontwikkeld. Het is de begeleidingsvorm die zich focused op dat wat de ander wilt bereiken.  Heel vaak leggen we in ons dagelijks doen en laten de focus op wat er mis ging of wat er niet goed gaat. Of nog erger: wie heeft het gedaan of wie heeft de schuld ? Wij helpen anderen ( en ook onszelf) dankzij de juiste taal, houding en overtuiging in hun eigen kracht te zetten.
Het is een mindset die voor elk niveau van de organisatie een manier van denken en doen is en direct al zorgt voor positiviteit en een veel leukere werkomgeving. We begeleiden al heel wat jaren het ontwikkelproces van teams en we trainen ook leidinggevenden en medewerkers. Dankzij die sessies groeit het vertrouwen en eigenaarschap van het individu en de teams. Anders gezegd: we bereiken persoonlijke effectiviteit en competentie.
Daarmee ontstaat er sneller verbinding, veranderbereidheid en positiviteit.
We zijn aangesloten bij het SFIO, een wereldwijd netwerk dat als missie heeft om deze positieve manier van benaderen op kwalitatief hoog niveau te verspreiden. Ook wij doen daar voluit aan mee.

Leren in een juist tempo

Niet voor niets raken mensen geïnspireerd door het werken met Solution Focus.
Iedere coachee, elk team of elk bedrijf leert daarmee op een goede, interactieve manier om haalbare, eenvoudige stappen vooruit te maken.
En juist dat “eenvoudige” spreekt mensen aan. Door een training, een coachingstraject of een vergelijkbare Solution Focus dienst worden bijvoorbeeld de vervelende, saaie en vooral non-productieve vergaderingen verleden tijd. Wij roepen wel eens gekscherend, dat wij er in slagen teambesprekingen weer leuk en boeiend te maken.
Mensen voelen zich dan ook veel meer betrokken en er ontstaat een positieve sfeer op de werkvloer. Teams leren in een hoog tempo een negatieve sfeer te doorbreken en open te staan voor veranderingen.
Dat lijkt simpel. Maar dat is niet echt waar. Heel vaak moet je ook afleren. En dat is soms moeilijker dan je denkt.  Maar het is deze manier van Oplossingsgericht Werken en denken, die wij van Solution Focus zo graag overdragen.

Alleen maar positief? 

Nee hoor. Het leven is nou eenmaal niet altijd positief.
Wat gezegd moet worden, wordt gezegd. Wanneer er dingen niet goed gaan, moet er verbetering komen. Je realiseert wel altijd een manier om een vervelende sfeer of ondoelmatig werken om te buigen. We hoeven toch niet meer te bewijzen dat een positieve sfeer meer resultaat oplevert, zowel relationeel als bedrijfsmatig ?

GEINTERESSEERD?

Heel simpel. Je belt Sieds en jullie maken een afspraak, online, telefoon of live. Kost niets. En soms vraag je hem om een offerte. Kost ook niets. Wij willen dat je je  nergens toe verplicht voelt. En natuurlijk zien we je graag als klant. Maar eerst maar eens kijken of het iets voor je is

Afspraak maken?

Bel 06 22 56 28 68 of mail naar sieds@solutionfocus.nl